Cách cắt bế tràn lề decal cho máy cắt bế decal Graphtec FC8600

Cách cắt bế tràn lề decal cho máy cắt bế decal Graphtec FC8600. Phương pháp này cũng áp dụng chung cho máy cắt bế Graphtec FC8000 và Graphtec CE6000, CE6000 Plus.

Video clip hướng dẫn bạn Cách cắt bế tràn lề decal cho máy cắt bế decal Graphtec FC8600, FC8000, CE6000, CE6000 Plus. Hướng dẫn bạn cắt decal ra ngoài vùng đánh dấu để tiết kiệm decal và vật liệu cắt tối đa.

Hướng dẫn này được thực hiện bởi Graphtec Hoa Kỳ.

Xem thêm:

5/5 - (5 bình chọn)