Hướng dẫn canh chỉnh giấy decal máy cắt bế Graphtec CE6000

Hướng dẫn canh chỉnh giấy decal máy cắt bế Graphtec CE6000 và Graphtec CE6000 Plus. Bằng hướng dẫn trực quan này, các bạn sẽ biết cách điều chỉnh vật liệu cắt phù hợp.

Video clip Hướng dẫn canh chỉnh giấy decal máy cắt bế Graphtec CE6000 và CE6000 Plus cho các khổ máy 40, 60, 120 do Graphtec Mỹ thực hiện.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)