Hướng dẫn làm file in, cắt bế máy cắt decal Graphtec CE6000

Hướng dẫn làm file in, cắt bế máy cắt decal Graphtec CE6000 trên phần mềm Adobe Illustrator (AI). Hướng dẫn được thực hiện bởi Graphtec Mỹ.

Dưới đây là video clip Hướng dẫn làm file in, cắt bế máy cắt decal Graphtec CE6000 thông qua phần mềm Adobe Illustrator (AI) cùng cách thực hiện lệnh cắt bế trên máy cắt Graphtec CE6000. Các máy CE6000 Plus cũng giống như vậy.

Với Hướng dẫn làm file in, cắt bế trên AI với máy cắt decal Graphtec CE6000 và Graphtec CE6000 Plus, các bạn cứ xem, làm theo là sử dụng được. Rất dễ.

Xem thêm:

5/5 - (4 bình chọn)
Nội dung cùng danh mục