Hướng dẫn thiết lập máy cắt bế decal Graphtec CE6000

Hướng dẫn thiết lập máy cắt bế decal Graphtec CE6000 và CE6000 Plus. Video clip được thực hiện bởi Graphtec Mỹ sẽ giúp bạn sử dụng máy cắt bế decal Graphtec CE6000 một cách dễ dàng hơn.

Video clip Hướng dẫn thiết lập máy cắt bế decal Graphtec CE6000 và Graphtec CE6000 Plus cho mọi kích thước máy: 40, 60, 120. Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)
Nội dung cùng danh mục